Modelrecht van OFYR

Het design van de OFYR kooktoestellen heeft EU registratie onder nummer 002580431-0001/2, 003122373-0001 en nr. 007454590-0001. Een US design patent is geregistreerd onder nr. US D798,099 S. Het design van de OFYR Tabl’O heeft EU registratie onder nummer 004407542-0004.